Raport o stanie gminy Zakrzew za 2019 rok

Nad Raportem o stanie gminy Zakrzew za 2019 rok, przyjętym na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), przeprowadza się debatę.

W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Zakrzew – maksymalnie 15 osób.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzew pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołano sesję, podczas której przedstawiany ma być raport w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

Raport

Zgłoszenie do debaty

Lista poparcia