Spotkanie informacyjne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 04 2024 r. w godzinach od 10.30 do 12.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat problemów społecznych związanych ze starzeniem się lokalnych społeczności, wzrostem odsetka mieszkańców borykających się z niepełnosprawnością oraz rodzin nie radzących sobie z różnych względów z właściwą realizacją funkcji opiekuńczo wychowawczych (co skutkuje wzrostem zapotrzebowania na usługi z zakresu pieczy zastępczej).

Informacja