Zgłoszenie jubileuszu pięćdziesięciolecia małżeństwa

Szanowni Państwo!

Zapraszam do zgłaszania wszystkich par, które w bieżącym roku obchodzą jubileusz pięćdziesięciolecia zawarcia związku małżeńskiego. Procedura dotyczy wszystkich par, które zawarły związek małżeński w roku 1974.

Pary te zostaną odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanym przez Prezydenta RP.

Informacji udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Szczerbińska – tel. 48 610 51 22 w. 35, usc@zakrzew.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 KWIETNIA 2024 ROKU.