Światłowód Gmina Zakrzew

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi budowy sieci światłowodowej wyjaśniamy co następuje:

– budowa sieci światłowodowej nie jest realizowana z udziałem gminy, zatem nie mamy wpływu na jej przebieg,

– inwestorem  jest firma ENPROM, a wykonawcą robót firma  FIBEE.

W miejscowościach Bielicha, Milejowice, Wacyn inwestycję przejęła firma Światłowód-Inwestycje, realizacja w toku.

Jednocześnie informujemy, że Urząd  Gminy w Zakrzewie wielokrotnie interweniował w powyższej sprawie, jednak rozmowy nie przynosiły oczekiwanych rezultatów.

W związku z powyższym dnia 25.01.2024 roku zostało skierowane pismo do Ministerstwa Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ale do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi w sprawie.

W załączeniu:

– pisma do Centrum Projektów Polska Cyfrowa

– pisma do Ministerstwo Cyfryzacji

– pismo ENPROM

Pismo 1

Pismo 2

Pismo 3