Umowa na rozbudowę drogi w Zakrzewie

Firma BUDROMOST STARACHOWICE Sp. z o.o. będzie wykonawcą rozbudowy drogi.

Wartość zadania 2 422 335,83 zł

Droga zyska jezdnię o szerokości 6m, chodnik o szerokości 2m, zieleniec rozdzielający drogę z chodnikiem 1,3m oraz nowe oświetlenie uliczne.