Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dąbrówka Podłężna współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027

Zakupiony samochód przyczyni się do znacznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy poprzez możliwość udzielania im szybszej i bardziej skutecznej pomocy w przypadku pożarów, zdarzeń drogowych, usuwania skutków miejscowych zagrożeń lub innych zdarzeń losowych. Realizacja projektu wpłynie na poprawę  bezpieczeństwa w gminie Zakrzew zarówno mieszkańców, ich mienia jak i całego dziedzictwa przyrodniczego.

#FunduszeUE

Dwa stojące bokiem pojazdy gaśniczo- ratunkowe w kolorze czerwonym z żółtymi paskami nad kołami z włączonymi światłami, napis obok Blisko 250mln zł wparcia dla jednostek straży pożarnej, w lewym górnym rogu #UEpomaga, pod spodem symbole Funduszy Europejskich dla Mazowsza flaga Rzeczpospolita Polska oraz flaga Unii  Europejskiej z napisem Dofinansowano przez Unię Europejską
Logotyp: Samochód współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "OPS-2023". 
Logotyp: Mazowsze Serce Polski