Szanowni Państwo Nauczyciele i Wychowawcy!

Bukiet kwiatów

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najlepsze życzenia nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty, którzy na co dzień dbają o edukację i wychowanie młodego pokolenia.

Dziękuję za trud i zaangażowanie, z jakim wykonują Państwo swoją pracę. To Państwo przekazują młodym ludziom wiedzę niezbędną do zrozumienia współczesnego świata i kształcą umiejętności, które staną się podstawą ich życiowych sukcesów i źródłem samorealizacji.

Uczą Państwo wzajemnego szacunku i nawiązywania koleżeńskich relacji oraz towarzyszą swoim wychowankom w ich pierwszych społecznych działaniach. Jest to wielka odpowiedzialność i zadanie, któremu nauczyciele stawiają czoła każdego dnia.

Życzę Państwu, aby Wasza codzienna praca była otaczana szacunkiem i życzliwością, aby stanowiła dla Państwa źródło satysfakcji, a wdzięczność uczniów i ich rodziców wynagradzała niełatwą pracę.

                                                                  Wójt Gminy Zakrzew

                                                                       Leszek Margas