Uwaga mieszkańcy

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, iż jest możliwość składania wniosków przez mieszkańców Gminy na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w terminie do 25.08.2023 r. w siedzibie Gminy.

Wniosek można składać w siedzibie Gminy, pok. 215, IIp.

Druk wniosku dostępny jest również na stronie internetowej https://zakrzew.pl/odpady-komunalne/wnioski/

Środki na powyższy cel są ograniczone, zatem decyduje kolejność złożonych wniosków.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 48 610 51 14 wew.29

  Wójt Gminy Zakrzew

                                                                           Leszek Margas