Wymiana źródeł ciepła wymaga zgłoszenia

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Deklarację składane były od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

W przypadku właścicieli i zarządców domów, którzy nie złożyli deklaracji, obowiązek złożenia nadal obowiązuje.

Ponadto deklarację powinni złożyć właściciele i zarządcy domów w przypadku:

 – nowych domów, gdzie zainstalowano i uruchomiono nowe źródło

 – wymiany starych źródeł ciepła na nowe, mimo że była złożona deklaracja na stare źródło ciepła

termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

Poniżej wymagane dokumenty:

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (48) 610 51 22 wew.25.