Wakacyjne dyżury psychologa

Informujemy, że w czasie wakacji psycholog w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Ośrodku Zdrowia w Zakrzewie będzie dyżurować w terminach:


23 lipca w godzinach 14-17
26 lipca w godzinach 15-18
20 sierpnia w godzinach 14-17
23 sierpnia w godzinach 15-18
27 sierpnia w godzinach 14-17
28 sierpnia w godzinach 15-18