Zaproszenie do współpracy przy opracowaniu Wojewódzkiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Wojewódzkiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Zaproszenie do współpracy
Formularz