Wspieraj Seniora – infolinia dla seniorów

Bądź bezpieczny – zostań w domu

22 505 11 11 – bezpłatna infolinia dla osób w wieku 70 lat i więcej

Dla własnego bezpieczeństwa ogranicz wychodzenie z domu. Musisz zrobić zakupy? Nie masz rodziny, poprzez wsparcie której możesz zabezpieczyć sobie artykuły podstawowej potrzeby? Skorzystaj ze specjalnej infolinii:

  • Zadzwoń na infolinię. Numer telefonu jest bezpłatny.
  • Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie.
  • Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły.

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Bardzo prosimy o rozsądne zgłaszanie potrzeb. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy gdy nie ma najbliższej rodziny
 lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.

UWAGA!!! Koszty zakupów pokrywa senior.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/razem-w-walce-z-koronawirusem-rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow