ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ZAKRZEW z dnia 28 stycznia 2019r.

W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.
Załącznik