Złóż deklarację CEEB. Nie czekaj do ostatniej chwili

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Zakrzew o złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Zgodnie z rankingiem na tę chwilę deklaracje złożyło tylko 20 % mieszkańców naszej gminy, wynik ten stanowi 241 pozycję w województwie mazowieckim, link do strony https://zoneapp.gunb.gov.pl/ranking/

Deklaracje możemy złożyć w prosty sposób przez Internet www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Moduł deklaracji dostępny jest za pośrednictwem powyższej strony. Wypełnioną deklarację można również złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości. Na podstawie złożonej deklaracji papierowej upoważniony pracownik urzędu wprowadzi dane do elektronicznego systemu. Druk deklaracji można pobrać na stronie Urzędu Gminy Zakrzew (link do strony pobierania) lub osobiście w Urzędzie Gminy pok. 23.

Mamy czas do 30 czerwca 2022r. Jednak nie czekajmy do ostatniej chwili!