Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Związku Gmin ,,Radomka”

Zarząd Związku Gmin „Radomka” ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego Związku Gmin „RADOMKA”.

Liczba etatów :  1/2

Miejsce pracy: Budynek Urzędu Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk

Ogłoszenie pdf

Ogłoszenie doc