ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO!!!

Od 2019 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy uiszczać na INDYWIDUALNY numer rachunku bankowego utworzony dla każdego właściciela nieruchomości !!!

Wpłat gotówkowych  BEZ PROWIZJI można dokonać w

  1. Bank Spółdzielczy w Radomiu – Filia w Zakrzewie
  2. Bank Spółdzielczy w Radomiu ul. Czachowskiego 21
  3. Bank Spółdzielczy w Radomiu ul. Główna 12 .

Każdy właściciel nieruchomości indywidualny numer  rachunku bankowego otrzyma wraz z zawiadomieniem o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019r.