Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

  1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Harmonogram dyżurów w Punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Punkt prowadzony przez Fundację Omega Pomagamy, ul. Poznańska 3 lok. 18, 00-680 Warszawa, www.fundacjaomega.pl, e-mail: kontakt@fundacja-omega.pl, tel. 795 143 701

Punkt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie, 26-652 Zakrzew, tel. 48 326 04 64

Dzień tygodnia Godziny dyżurów Osoba udzielająca nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Poniedziałek  

12:00 – 16:00

Adwokat
Wtorek Adwokat
Środa Adwokat
Czwartek Adwokat
Piątek Adwokat

 

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  48 38 15 059 wew. 119. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.