Awarie oświetlenia

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie na bieżąco niesprawnego oświetlenia ulicznego.

Kontakt: 48-610-51-16
lub lewandowski@zakrzew.pl