Bezpłatne szkolenia „JA W INTERNECIE”

 

Bezpłatne szkolenia „JA W INTERNECIE”

Gmina Zakrzew  zaprasza mieszkańców do udziału w szkoleniach dla osób dorosłych w ramach projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Jest to program bezpłatnych szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym
i prywatnym.

 

W ramach realizacji Projektu zorganizowane zostaną szkolenia z następujących modułów tematycznych:

1) Rodzic w Internecie
2) Moje finanse i transakcje w sieci
3) Tworzę własną stronę internetową (blog)

 

Planowany termin realizacji szkoleń: luty 2019 – maj 2019.
 
Jedno szkolenie trwa 12 godzin zegarowych, a odbywać się będzie w formie 2 spotkań po 6 godzin ( 2 soboty lub sobota, niedziela) organizowanych w Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie gminy Zakrzew.

 

Uczestnicy szkolenia: osoby powyżej 25 roku mieszkający na terenie gminy Zakrzew, bez górnej granicy wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni,
a także osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkim uczestnikom zapewniamy catering i materiały edukacyjne.

 

Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie do 12 lutego 2019 r.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Jeden uczestnik może skorzystać tylko z jednego modułu szkoleniowego.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy  wypełnić i podpisać FORMULARZ REKRUTACYJNY. Zgłoszenia będą przyjmowane  w Urzędzie Gminy w Zakrzewie  pok. 22 (2 piętro) Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew.
Więcej informacji pod nr tel: 48 610 51 22 wew. 25, email: jawinternecie@zakrzew.pl
O wynikach naboru będziemy powiadamiać telefonicznie.

Więcej informacji
Formularz zgłoszenia
ZAKRZEW Regulamin naboru
Strona projektu: https://jawinternecie.edu.pl/szkolenia/