Podpisanie umowy na budowę stacji uzdatniania wody w Jaszowicach

W dniu dzisiejszym 14.03.2023 r. została podpisana umowa z firmą Aqua Seen na zadanie: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej”. Wartość umowy 13 505 400 zł. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków w kwocie 9 025 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycje Strategiczne.

W ramach zadania wykonawca wykona:

  1. Projekt budowlany SUW.
  2. Wykonanie robót budowlanych SUW na podstawie dokumentacji projektowej.
  3. Wykonanie robót budowlanych dotyczących dwóch ujęć wód podziemnych (studni głębinowych).
  4. Modernizacja sieci wodociągowej polegającej na wymianie 2000 szt. wodomierzy z odczytem radiowym.

Zmiana organizacji ruchu pociągów na linii R8

W związku z szerokim zakresem prac modernizacyjnych, prowadzonych przez zarządcę infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK S.A. m.in. na stacji Warszawa Zachodnia, od 12 marca 2023 r., zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy, która będzie obowiązywać do 10 czerwca 2023 r. Największe zmiany czekają pasażerów linii R8 tj. z/w kierunku: Skarżyska-Kamiennej, Radomia i Góry Kalwarii. Pociągi z tej linii będą kursować z dworca Warszawa Gdańska, a wybrane kursy rozpoczną lub skończą bieg na stacji Warszawa Wschodnia.

Informacja

„Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”

Trudno złapać oddech? Czujesz gryzący dym w gardle? To tylko niektóre konsekwencje dla zdrowia, jakie pociąga za sobą spalanie odpadów, w tym m.in. plastików, w domowych piecach. Czy wiesz,
że proceder ten jest niezgodny z prawem? Masz świadomość, że prawidłowa segregacja odpadów pozwala odzyskać z nich cenne surowce i oszczędzić zasoby naturalne? Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Fundacji PlasticsEurope Polska, przygotowanymi w ramach kampanii pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”, dostępnymi na stronie:https://plasticseurope.org/pl/
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, zadbajmy o siebie i nasze środowisko!

Czytaj dalej „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”

Odbyła się dyskusja publiczna

W dniu 3 marca 2023 r. przeprowadzona została dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zakrzew.

XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

KRUS zaprasza właścicieli Gospodarstw rolnych do udziału w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Czytaj dalej XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne