Informacja

Wójt Gminy Zakrzew

uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Decyzją WA.RZT.70.511.7.2020 z dnia 6.10.2020 r. ogłoszoną na stronie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-511-7-2020-z-dn-06-10-2020.html – 20.10.2020 r. (decyzja stała się ostateczna 13.10.2020 r.) zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 18 miesięcy dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Zakrzew Spółka z o.o.

Czytaj dalej Informacja

Informacja

Od dnia 19.10.2020 r. Urząd Gminy w Zakrzewie zmienia sposób obsługi interesantów.

Sprawy można załatwić poprzez:

  • kontakt telefoniczny pod numerem 48-610-51-22
  • pocztę elektroniczną gmina@zakrzew.pl
  • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą : /1sb9k8g9j6/skrytka
  • zostawienie dokumentów w skrzynce podawczej przy wejściu do urzędu

Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

Czytaj dalej Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie