Ankieta – Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Zakrzewie jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Zakrzew na lata 2017 – 2021”

Jest to dokument niezbędny do racjonalnego planowania działań i przedsięwzięć inwestycyjnych w najbliższych latach oraz ubiegania się o środki pomocowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.

Czytaj dalej Ankieta – Strategia Rozwoju Gminy Zakrzew