Uwaga mieszkańcy ! Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Zakrzewie do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Zakrzew informuję, że od 11.12.2017 r. do 29.12.2017 r. w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pok. 25, IIp. przyjmowane będą wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy Zakrzew.

Czytaj dalej Uwaga mieszkańcy ! Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest

Profilaktyka jaskry – badania profilaktyczne

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 13.12.2017 w Ośrodku Zdrowia w Zakrzewie-Kolonia 12 w godzinach od 10:00 do 13:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie (48) 610-51-24
Koszt badania komputerowego – 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego – 10 zł (badanie dodatkowe)
Zapisy prowadzone będą do dnia 13.12.2017

Czytaj dalej Profilaktyka jaskry – badania profilaktyczne

Profilaktyka cukrzycy – bezpłatne badania profilaktyczne

Gmina Zakrzew uczestniczy w programie profilaktyki cukrzycy pod nazwą:

Profilaktyka cukrzycy w Radomiu i gm. Wolanów, Zakrzew i Przytyk,

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększania dostępności usług zdrowotnych o numerze RPMA.09.02.02-14-8134/17.

Czytaj dalej Profilaktyka cukrzycy – bezpłatne badania profilaktyczne

Informacja dot. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od 1 października 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia z dniem 1 października 2017 r. (niedziela) o godz. 800 zaprzestaje działalności miejsce udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy ul. Okulickiego 58/70 w Radomiu.

Czytaj dalej Informacja dot. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od 1 października 2017 r.