Spotkanie informacyjne dla mieszkańców

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniu 05.10.2023r. (czwartek) w godzinach 16.00 – 19.00 w Domu Ludowym – świetlicy wiejskiej w msc. Zakrzewska Wola, odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Spotkanie będzie dotyczyć projektu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 9+970 do km 12+938 na terenie miejscowości Marianowice, gmina Zakrzew”

Ogłoszenie

Opis rozwiązań koncepcyjnych

Formularz wniosku

Plan sytuacyjny 1

Plan sytuacyjny 2

Plan sytuacyjny 3

Plan sytuacyjny 4