Petycje

Petycja do Wójta Gminy Zakrzew złożona w dniu 2.03.2021 r.

Treść petycji

Odpowiedź skan .pdf

Odpowiedź .doc

Petycja do Rady Gminy Zakrzew złożona w dniu 24.02.2021 r.

Treść petycji

Odpowiedź skan .pdf

Odpowiedź .doc

Petycja do Rady Gminy Zakrzew złożona w dniu 05.01.2021 r.

Treść petycji

Odpowiedź skan .pdf

Odpowiedź .doc

Petycja do Wójta Gminy Zakrzew złożona w dniu 21.12.2020 r.

Treść petycji

Odpowiedź skan .pdf

Odpowiedź .doc

Petycja do Wójta Gminy Zakrzew złożona w dniu 10.12.2020 r.

Treść petycji 1

Odpowiedź skan .pdf

Odpowiedź .doc

Treść petycji 2

Odpowiedź skan .pdf

Odpowiedź .doc

Petycja do Rady Gminy Zakrzew złożona w dniu 24.03.2020 r.

Treść petycji

Odpowiedź skan

Petycja do Rady Gminy Zakrzew złożona w dniu 29.11.2019 r.

Treść petycji

Odpowiedź skan

Petycja do Wójta Gminy Zakrzew złożona w dniu 14.10.2019 r.

Treść petycji (skan)

Odpowiedź (skan)