Petycje

Petycja do Gminy Zakrzew złożona w dniu 3.04.2023 r.

Treść petycji

Odpowiedź skan.pdf

Odpowiedź .doc

Petycja do Rady Gminy Zakrzew złożona w dniu 2.08.2022 r.

Treść petycji

Projekt-statutu.pdf

Odpowiedź skan .pdf

Odpowiedź cz.1 .doc

Odpowiedź cz.2 .doc

Petycja do Kierownika JST i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 10.06.2022 r.

Treść petycji (skan)

Odpowiedź (skan)

Odpowiedź .doc

Petycja do Wójta Gminy Zakrzew złożona w dniu 2.03.2021 r.

Treść petycji

Odpowiedź skan .pdf

Odpowiedź .doc

Petycja do Rady Gminy Zakrzew złożona w dniu 24.02.2021 r.

Treść petycji

Odpowiedź skan .pdf

Odpowiedź .doc

Petycja do Rady Gminy Zakrzew złożona w dniu 05.01.2021 r.

Treść petycji

Odpowiedź skan .pdf

Odpowiedź .doc

Petycja do Wójta Gminy Zakrzew złożona w dniu 21.12.2020 r.

Treść petycji

Odpowiedź skan .pdf

Odpowiedź .doc

Petycja do Wójta Gminy Zakrzew złożona w dniu 10.12.2020 r.

Treść petycji 1

Odpowiedź skan .pdf

Odpowiedź .doc

Treść petycji 2

Odpowiedź skan .pdf

Odpowiedź .doc

Petycja do Rady Gminy Zakrzew złożona w dniu 24.03.2020 r.

Treść petycji

Odpowiedź skan

Petycja do Rady Gminy Zakrzew złożona w dniu 29.11.2019 r.

Treść petycji

Odpowiedź skan

Petycja do Wójta Gminy Zakrzew złożona w dniu 14.10.2019 r.

Treść petycji (skan)

Odpowiedź (skan)